Slide 1

Pilot: van werk naar werk

Dreigt er ontslag? Doe nu mee aan de pilot

Slide 1

'Hoe doe ik het goed?'

Verzuimgesprekken voeren in een klein bedrijf.

Hier vinden werkgevers en medewerkers informatie
over fit, veilig en gezond aan het werk in de mobili-
teitsbranche.

Bovag FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie